Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн онцгой гентэй эмэгтэй од
 • Хамгийн онцгой гентэй эмэгтэй од 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.50 AM (2013-05-02)

  Гоо сайхны эмнэлгээс явуулсан "Аль эмэгтэй од хамгийн эгдүүтэй, өөгүй царайтай вэ?” гэсэн санал асуулгын хариу гарчээ. Эрэгтэй эмэгтэй нийлсэн 421 сурагч оролцсоноос 46%-ийн саналаар Yuri тэргүүлжээ. Kim SaRang 24.9% , Seohyun 24.2%-ийн санал аван түүний араас орсон байна.

  Санал асуулгыг явуулсан эмнэлгээс, "Санал асуулгын дүнгээс харахад эрэгтэй сурагчид Yuri-д маш дуртай байдаг байна. Мөн Kim SaRang, Seohyun нар эгдүүтэй жижигхэн нүүртэйд дуртай. Эмэгтэй сурагчид Yuri шиг зөөлөн өөгүй арьс болон зөв хэлбэрийн нүүртэй болохыг хүсдэг. Санал асуулгыг ажиглахад хүмүүс Yuri, Kim SaRang, Seohyun нар шиг царайтай болохыг илүүтэй хүсдэг. Энэ төрлийн царайнууд бусад хүмүүст тусална гэдэгт итгэлтэй байна.” гэжээ.  Source: http://snsdyuri125.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-02) Ïðîñìîòðîâ: 1089 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû