Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн үнэтэй үл хөдлөх хөрөнгөтэй алдартай одууд
 • Хамгийн үнэтэй үл хөдлөх хөрөнгөтэй алдартай одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.11 AM (2013-02-10)


  SBS телевизийн 'Live Broadcast Today' нэвтрүүлэгээр хамгийн үнэтэй буюу хамгийн их үл хөдлөх хөрөнгөтэй алдартай оддыг танилцуулжээ...

  энэхүү жагсаалтын 3-р байранд дуучин Boa 8.3 тербум вонын үнэтэй хөдлөх хөрөнгөтэйгээр орсон бол, 2-р байранд жүжигчин дуучин азийн ханхүү гэгддэг Jang Geun Suk 14 тербүм вонын үл хөдлөх хөрөнгийг эзэмшдэгээрээ оржээ. Харин хамгийн үнэтэй үл хөдлөх хөрөнгөтэй одоор JYJ Хамтлагийн дуучин Junsu нийт 19.4 тербүм вонын Байр, амралтын газар, 2.6 тербүм-ийн үнэтэй Зуслангийн газар мөн 15 тебүмын үнэтэй газарыг Чэжү арал дээр эзэмшдэг юм байна.  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-10) Ïðîñìîòðîâ: 610 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû