Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хүмүүсийн хамгийн их итгэл хүлээлэгдэг эмэгтэй Idol
 • Хүмүүсийн хамгийн их итгэл хүлээлэгдэг эмэгтэй Idol 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.49 PM (2013-05-06)


  Dcinside.com сайтаас 3-р сарын 26-аас 4-р сарын 2-ны хооронд олныг хамран хүмүүсийн хамгийн их итгэж найдаж харж явдаг эмэгтэй Idol-уудыг шалгаруулжээ...

  Санал асуулгад Girls’ Generation‘s Sunny хамгийн их санал буюу 16.3%-ийг (141 votes) хүний саналаар авсан бол, Girls’ Generation‘s Yuri 13.8% буюу (119 votes) санал, miss A’s Suzy  5.6% буюу (48 votes) хүний саналыг тус тус авчээ.

  Тэдний араас Brown Eyed GirlsNarsha, 2NE1‘s Sandara Park болон 5dollsHyoyoun нар тус тус оржээ...
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-06) Ïðîñìîòðîâ: 852 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû