Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'K-pop Star 2'-ийн ялагч Akdong Musician алийг нь сонгох вэ?
 • 'K-pop Star 2'-ийн ялагч Akdong Musician алийг нь сонгох вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.37 PM (2013-04-09)


  'K-pop Star 2' нэвтрүүлэгийн ялагчид болох хослон дуулдаг ах дүү Akdong Musician JYP, SM, YG Entertainment-уудын алийг нь сонгох нь нетзинчүүдийн анхаарлыг татаж байна.

  Akdong Musician 'K-pop Star 2' нэвтрүүлэгийн ялагч болсоноор шагнал болох 300 сая вон болон алдартай 3 Entertainment болох JYP, SM, YG-аас хүссэнээ сонгон орох боломжтой байгаа юм.

  Хамгийн орох магадлалтай Entertainment нь JYP болоод байгаа бөгөөд өмнөх K-pop Star-ийн ялагч Park Ji Min мөн  JYP-д саналаараа орсон юм. Хэрэв Akdong Musician YG-ийг сонговол чөлөөтөй өөрийн уран бүтээлээ гаргах боломжтой бөгөөд, Тэдний шинэ залуу дуучин Lee Hi аль хэдийнээ амжилтанд хүрсэн нь Akdong Musician-ийн анхааралыг татаж магадгүй. Харин SM Entertainment-ийг сонгох магадлал хамгийн бага байгаа юм байна...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-09) Ïðîñìîòðîâ: 522 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû