Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop одуудын дундах топ 10 драматик өөрчлөлт
 • K-pop одуудын дундах топ 10 драматик өөрчлөлт 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.54 PM (2013-03-17)
  K-pop одуудын дундах топ 10 драматик өөрчлөлт...


  10. SS501 Park Jung Min
  9.2ne1′s Park bom
  8.Kara’s Goo hara
  7.Super junior’s Leeteuk
  6.JYJ’s Jaejoong
  5.se7en
  4.Snsd’s Jessica

  Girls’ Generation-ны Jessica шаргал үстэй, цоо шинэ төрхтэй болсон. Түүний нүүрний хэлбэр өөрчлөгдсөн. \Зарим хүмүүс үүнийг мэс засал гэж ярьдаг\ . Тэр өөрийнхөө нууцын талаар ном бичих юм бол best-seller болно доо.

  3. CNBlue Jungshin

  2.Snsd Tiffany


  Girls’ Generation-ны Tiffany үргэлж гайхамшигтай байсан. — түүний үс оранжин шаргал өнгөтэй байсан ч гэсэн. Одоо?

  1.Snsd Sunny

  Oh Sunny. Өмнөхөөс одоо хүртэл. Яг л Хунгийн үлгэр шиг.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-17) Ïðîñìîòðîâ: 840 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû