Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop-ийн Солонгос биш одууд
 • K-pop-ийн Солонгос биш одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.51 PM (2013-02-28)


  Солонгос хүн биш ч гэсэн K-pop болон Korean drama-аар бидэнд танил болсон олон гадаад одууд байдаг шүү дээ. Та бүхэн энэ хүмүүсийн талаар хангалттай сайн мэддэг болохоор дэлгэрэнгүй тайлбар хийсэнгүй…  Amber Taiwan

  Khuntoria couple Chinese & Thai

  Xander u-kiss аав нь Portuguese, Chinese-н эрлийз, ээж нь Korean

  Julien High kick 2 дээр гардагийг мэдэх байхаа Aaв нь Солонгос ээж нь Франц

  Daniel Henney аав нь америк ээж нь солонгос

  Jia Chinese

  Henry аав нь Hongkong ээж нь Taiwan

  Zhoumi Chinese

  Hangeng Chinese

  Isak Pops in Seoul-н хөтлөгч байсан шүү дээ. Аав нь Америк, ээж нь Солонгос

  Fei chinese

  Мөн та бүхэн USA ч юмуу гадаадад амьдардаг, мөн Kpop-д дуртай бол Entertiment-уудын шалгаруулалтанд ороод үзээрэй. Эд нар ихэвчлэн гадаадад болсон шалгаруулалтуудаас сонгогдсон юм байна…


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-28) Ïðîñìîòðîâ: 1004 | Ðåéòèíã: 3.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû