Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop-ийн шинэ өрсөлдөгчид
 • K-pop-ийн шинэ өрсөлдөгчид 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.45 PM (2013-03-24)

  "Ард түмний дүү” IU, тэгээд "Ард түмний анхны хайр” Suzy хоер шинэ өрсөлдөгчид болжээ.

  "Entertainment In TV” нэвтрүүлэгт хоер од маань "Secret Chart” ийг тэргүүлжээ. К-поп д маш алдартай өрсөлдөгчид байдаг. Жишээ нь Son Dae Gwan, Tae Ji A болон Sin Seung Hoon, Kim Gonmo нар. Гэвч үзэгчид шинэ өрсөлдөгчдийг хархыг хүссэн бололтой. Тийм учраас "Secret Chart” шинэ өрсөлдөгчдийг танилцуулжээ.

  IU, Suzy хоер хоеулаа өөрсдийн гэсэн сэтгэл татах чадвартай, тэднээс хоеулангаас нь гэнэн, цайлган, цэвэр ариун аура гардаг. Ямар ч солонгос залуугаас хэнийг нь сонгох вэ? гэж асуувал тэр хариулж чадахгүй. Энэ хоер бас олны анхаарлыг сайхан харилцаагаарай татдаг.  By
  : http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-24) Ïðîñìîòðîâ: 947 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû