Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop бол тэр Чигээрээ Хүчирхийлэл
 • K-pop бол тэр Чигээрээ Хүчирхийлэл 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.02 PM (2013-03-26)

  K-pop-ийг бас тийм сайхан зүйл гэж бодож байвал тэр бол худалаа нэрд гарч байгаа одууд том том улсуудын эрхэнд байж нэр алдарт гардаг нь нуух юун. Тэд анхандаа юугаач мэдэхгүй trainee болон орхыг хүсдэгч тэрний цаана хичнээн их дарамт байгааг хардаггүй.

  Энтэртайнментүүд өөрсдийнхөө Аядолуудыг баян хүмүүсээр ивээн тэтгүүлж мөнгө олдог байна. Жишээ дурьдвал энэхүү яриа нэг хэсэг яригдаж байгаад нам жим болсон "BigBang" хамтлагын гишүүн Seung Ri 18 нас хүрдэг жил "YG" ENT түүнд зориулж "STRONG BABY" Дууг зохиож өгсөн гэв гэнэт гэнэн жаал байсан "Seung Ri" энхүү дуун дээр дэндүү тачаангүй сурамгай харагдаж байсан бөгөөд таамаглахдаа түүнийг клипээс өмнө бэлгийн харьцаанд оруулсан байх гэж үзсэн байна..


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-26) Ïðîñìîòðîâ: 1126 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû