Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü JYJ Jaejoong хэсэг фенүүдтэйгээ маргалджээ
 • JYJ Jaejoong хэсэг фенүүдтэйгээ маргалджээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.42 AM (2013-04-17)


  JYJ Jaejoong хэсэг фентэйгээ онгоцны буудал дээр явж байх үедээ маргалджээ. тэрээр Тайланд дахь тоглолтоо дуусгаад солонгостоо буух үед машолон фенүүд нь түүйнийг хүлээж гарч ирхээр нь зургыг нь аван араас нь даган явсан байна. Яг энэ үед фенүүд нь санамсаргүй нэгэн эмээг түлхэн унагчихаад огтхон ч тоосон шинжгүй JYJ Jaejoong-руу анхаарлаа хандуулсаар байна. Харин энэхүү явдалыг харсан JYJ Jaejoong эмээ дээр дөхөж очин босход нь туслан фенүүдийнхээ өмнөөс уучлалт гуйсан байна.

  Энэ явдлын дараа JYJ Jaejoong фенүүддээ хандан твиттертээ: Та нар намайг хүлээн миний зургыг авахад би зүгээр байх болно. Харин настай хүнийг түлхэж унагачихаад ядаж очоод босгож өгөөд уучлалт гуйдаггүй юмуу? хэмээн жиргэжээ.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-17) Ïðîñìîòðîâ: 599 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû