Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Jiyeon Hyomin Eunjung Areum 4 Subunit хамтлаг болж debut-ээ хийнэ
 • Jiyeon Hyomin Eunjung Areum 4 Subunit хамтлаг болж debut-ээ хийнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.52 PM (2013-03-28)

  Jiyeon Eunjung Hyomin Areum 4 T-ara-н анхны unit хамтлаг болж гарахаар болжээ. Тэдний хамтлагийн нэр нь одоогоор хараахан шийдэгдээгүй байгаа юм байна.

  CCM 3 сарын 27-нд мэдэгдэхдээ "Jiyeon Eunjung Hyomin Areum 4-с бүрдсэн unit хамтлаг гаргахаар болсон” гэдгээ зарласан бна.

  Тэд title дуун дээрээ шинэ хит дуу гаргадгаараа нэрд гарсан Double Sidekick гэх багтай хамтарч ажиллаж бгаа юм бн. Энэ баг ни Davichi "Turtle” The Seeya "Be With You” Speed "Sad Promise” гэх дуунуудыг гаргаж бснаас гадна мөн Sistar Baek Jiyoung-ы хит дуунуудыг гаргаж бжээ. DoubleSidekick ни тай хамтарч ажиллаж бгаа юм.

  Бусад хамтлагууд өөрийн хамтлагаасаа өөр image-тэйгээр дуу гаргадаг бол харин T-ara-н unit хамтлаг энэ уламжлалыг эвдэж хамтлагийнхаа image-ээр дуугаа дуулна.

  Энэ дуу ни 1990д оны сүүлээр дэлхий даяар хит болж бсан Village People-н Y.M.C.A гэдэг дууны бүжигтэй адил хүн бүр дуурайж бүжиглэхэд амархан бх юм бна. Мөн CCM тоглон "Энэ дуу 2 дохи Gangnam Style болно гэж найдаж бна” гэж хэлжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-28) Ïðîñìîòðîâ: 678 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû