Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Ямар жүжигчинг түүхэн драма-д хармаар байна
 • Ямар жүжигчинг түүхэн драма-д хармаар байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.34 PM (2013-03-29)

  20101124_seoulbeats_hanhyojoo

  Ямар жүжигчинг түүхэн драма-д хармаар байна гэсэн санал асуулга өнгөрсөн сараас явуулсаар хариу нь гаржээ.  8. Ha Ji Won 5%

  Ha Ji won-ы тухай

  Жинхэнэ нэр Jeon Hae Rim

  1979 оны 6 сарын 28нд төрсөн. 168 см 46 кг жинтэй

  Dankuk их сургуулийг төгссөн

  Тоглосон драманууд:  Heart in Bali (Soo-jung); Damo (Chae-ok); Days in the Sun (Tae-kyong); Beautiful Life (Hee-jung); Secret (Ji-eun); School 2

  тоглосон кинонууд: Love, So Divine (2004); Sex Is Zero (2002); Phone (2002); Truth Game (2000); Ditto (2000); The Scissors (2000) гэх мэт олон гоё2 кинонд тоглосон.

  7. Soo Ae 6%

  Нэр: Park Soo Ae

  1980 оны 7 сарын 25нд төрсөн

  168 см 46 кг жинтэй.

  Жүжигчин модел мэргэжилтэй.

  Тоглосон драманууд: 2013 : Queen of Ambition - Yawang as Joo Da Hae
  2011 : A Thousand Days’ Promise - Cheonileui Yagsog as Lee Seo Yeon
  2010 : Athena: Goddess of War - Athena: Jeonjaengui Yeoshin as Yoon Hye In
  2007 : 9 End 2 Outs - 9 Hoemal 2 Aus as Hong Nan Hee
  2004 : Emperor of The Sea - Hae Shin as Jung Hwa
  2004 : April Kiss - Sawolui Kiseu as Song Chae Won
  2003 : Merry Go Round - Hoejeonmokma as Sung Jin Kyo
  2003 : Love Letter - Leobeu Leteo as Cho Eun Ha
  2002 : The Glory Era of the Maeng’s - Maenggane Jeonseong Sidae as Huh Joo Yeon
  2002 : Yeob Gi Bal Ral Hong Seon Saeng
  2002 : One-Sided Love - Jak Sarang
  1999 : School 2 - Hakgyo 2

  6. Lee Yo Won 6.5%

  Lee Yo-won (이요원)

  1980 оны 4 сарын 9нд төрсөн

  170cm
  48kg

  Queen Seondeok  Fashion 70′s  49 Days драмануудаар нь сайн мэднэ. 

   

  5. Park Ha Sun 7%

  1987 оны 10 сарын 22нд төрсөн

  165 см 45 кг

  Тоглосон кинонууд:Love Clinique (2012)
  Champ (2011)
  The Last Blossom (2011)
  I Came from Busan (2010)
  Joomoonjin (2010)
  Fool (2008)
  Mother (2007)
  A.P.T (2006)

  4. Han Hye Jin 10%

   Нэр: Han Hye Jin

  1981 оны 10 сарын 27нд төрсөн

  164 см 45 кг жинтэй.

  Тоглосон драманууд: Syndrome (jTBC, 2012)
  Thorn Birds (KBS2, 2011) 
  Jejungwon (SBS, 2009) 
  Terroir (2009) 
  The Book of Three Han (MBC, 2006) 
  Be Strong, Geum-soon! (MBC, 2005) 
  Heroes (MBC, 2004)
  You are a Star (KBS, 2004)
  New Human Market (SBS, 2004)
  One Percent of Anything (MBC, 2003) 
  Drama City Sweet 18 (KBS, 2003)
  Inspector Park Moon Soo (MBC, 2002)
  I Love Hyun Jung (MBC, 2002)
  Romance (MBC, 2002) 
  Friends (MBC, 2002)

  Кинонууд:

  No Mercy (2010)
  Dharma 2: Showdown in Seoul (2004)
  R.U. Ready? (2002)

  3. Han Ji Min 13%

  Han Ji Min

  Нэр: Han Ji Min 한지민 韩智敏
  1982оны 11сарын 05 нд төрсөн
  160cm
  43kg

  Тоголсон драманууд:

  Rooftop Prince (SBS, 2012)
  Padam Padam… The Sound of His and Her Heartbeats (jTBC, 2011)
  Cain and Abel (SBS, 2009)
  Yi San – King Jeong Jo (MBC, 2007)
  Capital Scandal (KBS2, 2007)
  Invincible Parachute Agent (SBS, 2006)
  Great Inheritance (KBS, 2006)
  Wolf (MBC, 2006)
  Resurrection (KBS, 2005)
  Drama City episode "Memory” (KBS2, 2005-01-09)
  Drama City episode "deja-vu” (KBS2, 2004-08-08)
  Dae Jang Geum (MBC, 2004)
  All In (SBS, 2003)
  Good Person (MBC, 2003)

  Кинонууд:

  Detective K (2011)
  The Cut (2007)
  Blue Swallow (2005)

  2. Moon Chae Won 16%

  Нэр / Moon Chae Won (Mun Chae Won)

  1986 оны 11 сарын 13нд төрсөн

  168 см 46 кг жинтэй

  Тоглосон драманууд:

  Innocent Man (KBS2, 2012)
  The Princess’ Man (KBS2, 2011) 
  It’s Okay, Daddy’s Girl (SBS, 2010)
  Road Number One (MBC, 2010, cameo) 
  Take Care of the Young Lady (KBS2, 2009) 
  Shining Inheritance (SBS, 2009)
  The Painter of the Wind (SBS, 2008)
  Mackerel Run (SBS, 2007)

  Кинонууд:

  War of the Arrows (2011)
  Our School E.T (2008)

  1. Han Hyo Joo 20%

  Нэр: / Han Hyo Joo (Han Hyo Ju)

  1987 оны 2 сарын 22нд төрсөн

  172 см 48 кг

  BH Entertainment-д харъяалагддаг.

  Тоглосон драманууд: Dong Yi (MBC, 2010) 
  Telecinema Heaven’s Postman (SBS, 2009)
  Shining Inheritance (SBS, 2009)
  Iljimae (SBS, 2008)
  By Land and Sky (KBS1, 2007)
  Spring Waltz (KBS2, 2006)
  Nonstop 5 (MBC, 2005)

  Кинонууд:

  Stakeout (2013)
  Love 911 (2012)
  Masquerade (2012)
  Only You (2011)
  Postman to Heaven (2009)
  Ride Away (2008)
  Ad-Lib Night (2006)
  My Boss, My Teacher (2005)


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-29) Ïðîñìîòðîâ: 870 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû