Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Ямар эрэгтэй од UEE-аас зөвшөөрөл асуусан бэ?
 • Ямар эрэгтэй од UEE-аас зөвшөөрөл асуусан бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.27 PM (2013-04-07)

  UEE саяхан түүнээс зөвшөөрөл гуйсан талаар хэлжээ. Зөвшөөрөл гэдэг нь болзоонд явах,уулзах гэсэн утгатай шүү.

  UEE 8 сарын 25ны MBC-ийн ‘Quiz to Change the World‘ оролцсон билээ.Тэр үед түүнээс хөтлөгч: "Хамгийн ойрын үед буюу сүүлд хэн чамаас хэзээ зөвшөөрөл асуусан бэ?” гэж асуусан байна.

  Тэрээр хариулан хэлэхдээ "Энэ намайг Ojakgyo Brothers‘ киноны зураг авалтын үеэр тохиолдсон.” гэсэн байна.Хүмүүс тэр хүнийг ‘Ojakgyo Brothers’ киноны хамтран тоглогч Joo Won мөн үү? гэхэд тэрээр үргэжлүүлэн."Үгүй ээ,энэ надтай хамт драмад оролцсон жүжигчин биш байсан.Миний бодлоор намайг шоугаар гарч байхыг хараад надаас асуусан байх” гэжээ.

  Мөн тус  ‘Quiz to Change the World’  нэвтрүүлэгт  Seol Soo HyunLee Seung ShinByun Ki SooLee Sang YongHan Moo нар тус тус оролцсон байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-07) Ïðîñìîòðîâ: 920 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû