Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Jaejoong-ийн АКСЕССУАР хамгийн өндөр үнээр зарагдав
 • Jaejoong-ийн АКСЕССУАР хамгийн өндөр үнээр зарагдав 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.09 PM (2013-03-04)


  JYJ-ын гишүүн Kim Jaejoong-ы эдлэл дуудлага худалдаанд хамгийн өндөр үнэ хүрчээ.

  SBS Star Наноми Дуудлага худалдаа SBS TВ драма Protect the Boss-ын жүжигчдын эдлэл хэрэгсэл дуудлага худалдаанд орсон юм байна.

  Энэ үед Жэжүн өөрийн зүүлт бугуйвчаа санал болгожээ. Үнэ 200,000 воноос эхлэж 8 өдрийн дотор 1,050,000 вон болсон байна. Яг хаах үеээр 1,520,000 вон болж хүн бүрийн нүдийг татаад байгаа ажээ. Энэ бол SBS Star Наномигийн зарж байсан хамгийн үнэтэй хэрэгсэл бөгөөд хамгийн сүүлд өндөр үнээр зарагдсан Чо Хёонжэгийн фудболкоос 2 дахин үнэтэй байгаа юм(720,000 вон).

  Мөн Наномигийн дуудлага худалдаанд одоогийн байдлаар I Will Live CoolThe Musical, Tree with Deep Roots нар оролцоод байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-04) Ïðîñìîòðîâ: 477 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû