Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU Suzy 2 жүжиглэлтийнхээ талаар байнга ярилцдаг
 • IU Suzy 2 жүжиглэлтийнхээ талаар байнга ярилцдаг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.26 PM (2013-04-03)

  IU Suzy 2 мэдээж сайн найзууд. Саяхан Suzy-гийн тоглож буй Book of the House of Gu киноны ярилцлага болжээ. Энэ үеэр тэрээр "Би You’re The Best Lee Soon Shin кинонд их сонирхолтой. Бид үе үе бие биедээ урмын үг хайрлаж дэмждэг. Мэдээж 2-уулаа завгүй байдаг болохоор ихэвчлэн мессэжээр бие биетэйгээ ярилцдаг. Би заримдаа кинон дээрх хэцүү үзүүлбэртэй хэсгүүдийг гаргаж чадахгүйгээсээ болж сэтгэлээр унаж гомдоллодог. Гэхдээ IU надад үргэлж урмын үг хайрладаг. Бид бие биедээ хүчтэй байгаарай гэж байнга хэлдэг” гэжээ.
  IU-гийн жүжиглэлтэн дээр тэрээр "Би түүнийг үнэхээр сайн байна гэж бодож байгаа. Тэр маш олон хөгжилтэй хэсгүүдийг гаргаж байгаа. Бид жүжиглэлтийнхээ талаар хоорондоо байнга ярилцдаг” гэсэн байна.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-03) Ïðîñìîòðîâ: 470 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû