Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU, Jo Jung Suk хоёрын дунд ямар нэгэн юм болох уу?
 • IU, Jo Jung Suk хоёрын дунд ямар нэгэн юм болох уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.51 PM (2013-04-07)

  IU, Jo Jung Suk хоёрын харилцаа "You’re The Best Lee Soon Shin” киноны дараа дараачын ангиуд дээр хэрхэх бол?

  Түрүүчийн долоо хоногт гарсан анги дээр Jun Ho, Soon Shin -ийг од болгох "The Lee Soon Shin төсөл” -ийг эхлүүлсэн. Харин дараачийн анги дээр Jun Ho, Soon Shin -ийг алдартай болгохын тулд улам их хичээж эхлэх юм байна. Киноны шинээр гарсан зургуудыг харвал тэр хоер уулруу явган алхдаг бөгөөд замдаа бие биен дээрээ санандгүй ундаг аж. Энэ зургуудийг харсан үзэгчид тэр хоерыг kiss scene [үнсэлдэх] хийх болов уу? гэж гайхшран, дараачийн ангийг хүлээж байгаа юм.

  Төлөөлөгчийн хэлснээр: "”The Lee Soon Shin төсөл” хэрэгжиж байгаа, бас удахгүй Jun Ho болон Soon Shin хоерын харилцаа эрс өөрчлөгдөх болно. IU, Jo Jung Suk хоер гайхалтай хамтран ажиллаж, зураг авалтын баг ч гэсэн гайхалтай ажлыг хийж байгаа. Тийм болхоор манай хоер баатрын тэс өөр харилцааг үзээрэй гэжээ.”  By
  : http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-07) Ïðîñìîòðîâ: 642 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû