Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU, Jiyeon 2 найзын баримтууд
 • IU, Jiyeon 2 найзын баримтууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.18 AM (2013-04-09)

  IU Jiyeon 2 сайн найзууд билээ. Тэдний баримтуудаас хүргэж байна...  1. IU Jiyeon Yoo In Na 3 2010 онд Heroses д оролцсон

  2. Heroes ээс хойш тэд дотно найзууд болсон

  3. Тэд адихан утас барьдаг байсан. Samsung Galaxy S2 (Харин одоо IU Samsung Galaxy LTE барьдаг болсон )

  4.  Ямар нэгэн ярилцлаганд сайн найз чинь хэн бэ? гэхэд IU Jiyeon ы нэрийг эхэнд хэлдэг

  5. Тэд зургаа авхуулах дуртай

  6. IU ийн 18 (Солонгосоор 19) насны төрсөн өдрөөр тэд 3 зураг авхуулж twitter дээ хийсэн

  7. Тэд 1993 оны сайн найзууд

  8. 2011 оны 5 сарын 22 нд Jiyeon Yoo In Na 2 IU ийн мөсөн дээрх Kiss Cry ийг үзэхээр ирж байсан

  9. IU Jiyeon ыг дэбут хийхээс нь өмнө мэддэг байсан

  10. IU Jiyeon 2 зарим спонсор зураг дээр адилхан позтой байдаг

  11. Тэд 2 лаа идэх дуртай

  12. Jiyeon IU г Ji Eun гэж дууддаг

  13. 2 лаа адилхан хүмүүстэй нэр холбогдож байсан. Seo In Gook (Jiyeon Shake It Up MV IU UNION BAY model) Yoo Seung Ho (Drama God Of Study, IU ‘Believe In Love бас IU г ideal аараа сонгосон.’) Lee Joon

  14.  2011 онд T ara Inkigayo д ялахад IU Jiyeon 2 тэврэлдэж байсан

  15. Heroes дээр Jiyeon үйлчлэгч болоод IU д үйлчилнэ гэж хэлсэн

  16. IU Jiyeon Luna 3 Im your girl ийг дуулсан

  17. IU Jiyeon ы 20 насны төрсөн өдрөөр түүний унтаж байгаа зургийг авж twitter дээ хийсэн

  18. Төрсөн өдрийн бэлэг гэж IU Jiyeon д үүргэвч бэлэглэсэн Jiyeon IU д дотуур хувцас бэлэглэсэн

  19. Jiyeon twitter дээ энэ зургийг хийсэн бол

  IU энэ зургийг хийсэн

  20. Jiyeon ” IU Luna 2 бол дотны сайн найзууд” гэсэн

  21. IU ийн төрсөн өдрөөд Jiyeon IU г зурж өгж байсан

  22. IU ” Хэрвээ Jiyeon намайг зурвал миний нүдийг царайны минь захад зурдаг. Тэгж миний өргөн духыг харуулдаг”

  23. Jiyeon ” IU намайг зурвал нүдийг маань ойрхон зурдаг. Хэрвээ нүднүүд маань хол зайтай байвал тэр ойрхон зайтай болгодог аль эсвэл ганцхан нүд зурдаг” гэжээ

  24. Jiyeon IU г KBS2 Starlife Theater д гэртээ урьсан.  By: http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-09) Ïðîñìîòðîâ: 945 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû