Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU-ийн дуулсан Someday хулгайн дуу юу?
 • IU-ийн дуулсан Someday хулгайн дуу юу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.59 PM (2013-02-10)

  image

  IU-гийн дуулсан Dream High киноны OST Someday хулгайн дуу гэсэн шуугиан гарсан. Энэ шуугиан нь дуу дөнгөж гарч эхэлж байх үед гарсан бөгөөд одоо болтол хэрэг явдал нь бүрэн шийдэгдээгүй юм байна.
  Someday дууны үг аяыг J.Y.Park (Park Jin Young) зохиосон билээ. Харин энэ дуу нь 2005 онд гарч байсан Ash-ийн To My Man дуутай үг ая нь үнэхээр адилхан байгаа юм. Эндээс 2 дууг харьцуулж үзээрэй.
  http://m.youtube.com/#/watch?feature=player_embedded&v=rPIgmRSbAG8&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DrPIgmRSbAG8%26feature%3Dplayer_embedded
  To My Man дуу нь 2005 онд гарсан бөгөөд энэ дууны үг аяыг Kim Shin Il зохиосон юм байна. Тэрээр энэ дуугаа хулгайлагдсан хэмээн үзэж 110 сая воныг J.Y.Park-гаас нэхэмжилсэн байна. Түүний менежер хэлэхдээ
  "Someday To My Man 2 дууны үг ая хоорондоо үнэхээр адилхан байна. Мөн хэмнэл, гитар, бөмбөр, базз гээд хоорондоо маш төстэй байгаа юм. 2 аяыг нь харьцуулж харвал

  image

  Тийм учраас бид 110 сая воныг нэхэмжилж байна” гэсэн байна. Харин хариуд нь J.Y.Park
  "Харамсалтай нь бид хуулиа дагах болно. Ийм хэмнэл аязыг алдартай ая болгон л хэрэглэдэг. Үүнийг хулгай гэж хэлж чадахгүй. Хэрвээ тэд мөнгө нэхэмжилж байгаа бол бид хуулиар тэдний эсрэг зарга мэдүүлэх болно” гэжээ.

  image

  Эхний удаагийн шүүх хурлын шийдвэр Kim Shin Il-ийн талд гарч J.Y.Park 21,67,2752 вон төлөхөөр болжээ. Үүний дараа J.Y.Park дахин давж заалдсан бөгөөд шүүх хурал нь энэ сарын 23-нд болжээ. Энэ удаагийн шүүх хурлаар J.Y.Park дахиад л ялагдсан бөгөөд
  56,930,710 вон буюу $54,000 Америк доллар төлөхөөр болжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-10) Ïðîñìîòðîâ: 517 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû