Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU-ийн арьсны өнгө мэдэгдхүйц өөрчлөгдөж байна уу?
 • IU-ийн арьсны өнгө мэдэгдхүйц өөрчлөгдөж байна уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.26 PM (2013-03-04)


  IU-ийн мэдэгдэхүйц арьсны үзэмж олны анхаарлыг татаад байна.

  Олон нийтийн сайтууд дээр IU-ийн дэбютээс одоог хүртлэх арьсны талаар харьцуулж, мөн IU анх дэбютээ хийхдээ адил цайвар арьсны өнгөтэй байгаагүй гэсэн байна.

  Энэ зурган дээр ихэнх нь IU-ийн 2008-ийн "Missing Child"-ийн үеийнх байна. IU-ийн арьс илүү өөр өнгөтэй байсан нь илт харагдаж байна. Бусад хуучин зургуун дээр IU бас л бор арьстай байна.

  Зарим нэтизнүүд үүнийг цайруулдаг бүтээгдэхүүн болон эмчилгээнээс болсон гэж үзэж, бусад нь түүний айрай бор арьсны талаар олон олон тайлбар тавьж байна.

  Нэтизнүүд энэ нийтлэл дээр , "Тэр одоо ч өмнө нь ч хөөрхөн хэвээр байна.” , ”IU тийм муу юм гэж үү? Та нар ягаад түүний өмнөх үеийг яриад байгаа юм?” , ”Миний бодлоор тэр тсаруулдаг эмчилгээнд байна орж байсан байх. Би атаархаж байна.” ,”Би жаахан байхдаа ийм байсан, одоо харин би цагаан. Арьсны өмгө өөрчлөгдөх боломжой.” гэх зэрэг зүйлс бичсэн байна.”


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-04) Ïðîñìîòðîâ: 718 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû