Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU - гийн талаар нэгэн фенийх нь бодол
 • IU - гийн талаар нэгэн фенийх нь бодол 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.52 PM (2013-03-03)


  IU -гийн талаарх фенийх нь бодол:
  Үнэнээр нь хэлий, тэр надад таалагддагүй. Тэр гайхамшигтай дуулдаг, тэгтээ хувь хүнийх нь хувиар, хүн болгонд инээмсэглэл бэлэглэдэг "программчилагдсан машин” шиг санагдсан. Би түүнийг 2удаа харсан (1удаа ойроос). Яг л хоер өөр хүн шиг. Тоглолт нь дээр фенүүдийгээ эзэмдхийн тулд үнэхээр их хичээж байсан, харин онгоцны буудал дээр бид нарлуу харахгүй ч хажуу талаар өнгрөөд явсан.

  Аймар жижигхэн бас хэврэг, үнэнийг хэлвэл түүнд ойртхоос айж байсан, хүрхээс бүүр ч, хэрвээ хүрчихвэл хугарчих байх, гэж бодсон гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-03) Ïðîñìîòðîâ: 655 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû