Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Idol-ууд ямар Entertainment-д бэлтгэгдэж байсан бэ?
 • Idol-ууд ямар Entertainment-д бэлтгэгдэж байсан бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.49 PM (2013-02-25)


  Idol-ууд хаана trainee хийж байгаад өөр Entertainment-руу шилжсэн болохыг хараарай...

  Chanmi (Co-Ed School)
     SM Entertainment → Core Contents Media

  CL (2NE1)
     JYP Entertainment → YG Entertainment

  Dongwoon (Beast)
     JYP Entertainment → Cube Entertainment

  Doojoon (Beast)
     JYP Entertainment → Cube Entertainment

  Eddie
     JYP Entertainment → Cube Entertainment 

  Eunkyo (Co-Ed School; 5Dolls)
     JYP Entertainment → Core Contents Media

  G-Dragon (Big Bang)
     SM Entertainment → YG Entertainment

  G.NA
     Good Entertainment → JYP Entertainment → Cube Entertainment

   

  Hyomin (T-ARA)
     JYP Entertainment → Core Contents Media

  Hyori
     SM Entertainment → DSP Entertainment

  Hyosung (Secret)
     Good Entertainment →  TS Entertainment

  Hyuna (4Minute)
     JYP Entertainment → Cube Entertainment

  Hyunseung (Beast)
     YG Entertainment → Cube Entertainment

  Jaehyo (Block B) (Entertainment-тайгаа муу харилцаатай байгаа)
     Cube Entertainment → brandNEWStardom

  Jaekyung (Rainbow)
     JYP Entertainment → DSP Entertainment

  Ji Eun (Secret)
     JYP Entertainment → TS Entertanment

  Jihyun (4Minute)
     JYP Entertainment → Cube Entertainment

  Jisoo (Swincle) 
     DSP Entertainment → Kant Entertainment

   

  Jungmin (SS501)
     SM Entertainment → DSP Entertainment

  Junhyung (Beast)
     Xing Entertainment → Cube Entertainment

  Junsu (2PM)
     YG Entertainment → JYP Entertainment

  Kevin (U-KISS)
     Xing Entertainment → NH Media

  Kibum (U-KISS)
     Xing Entertainment → NH Media

  Minwoo (ZE:A)
     JYP Entertainment  Star Empire Entertainment

  Nam Gyuri (Seeya хамтлагт байсан одоо жүжигчин)
     JYP Entertainment → Core Contents Media

  Raina (After School)
     JYP Entertainment → Pledis Entertainment

  Son Anna
     SM Entertainment → Nine Media Group

  Soohyun (U-KISS)
     Good Entertainment → JYP Entertainment → NH Media

  Soyeon (T-ARA)
     SM Entertainment → Core Contents Media

  Sunwoong (Touch)
     JYP Entertianment → YYJ Entertainment

   

  Thunder (MBLAQ)
     LOEN Entertainment → J.Tune Camp

  UEE (After School)
     Good Entertainment → Pledis Entertainment

  Viki (Dal Shabet)
     Star Empire → Happy Face Entertainment

  Yoobin (Wonder Girls)
     Good Entertainment → JYP Entertainment

  Young Ji
     JYP Entertainment → Cube Entertainment

   Youngsaeng (SS501)
     SM Entertainment → DSP Entertainment

  Youngsky (One Way)
     JYP Entertainment → Yejeon Media

  Zico (Block B)
     SM Entertainment → brandNEWStardom (Entertainment-тайгаа муу харилцаатай байгаа)  K-pop-н талаарх өдөр тутмын мэдээллүүдийг бусад блогууд хангалттай их оруулдаг болохоор давхардсан мэдээ орчих гээд байдаг юм. Тиймээс аль болох уншигч та нарынхаа сонирхлыг татахаар мэдээ оруулахыг хичээж байгаа шүү...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-25) Ïðîñìîòðîâ: 671 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû