Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Hyomin - twitter дээрээ жилийн дараа шинэ жиргээ хийлээ
 • Hyomin - twitter дээрээ жилийн дараа шинэ жиргээ хийлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.31 PM (2013-06-02)

  T-ara Хёмин бараг жил шахуу өөрийн твиттэр хуудсаа ашиглаагүй харин тэр шинэ твитт үлдээсэн байна...

  6-р сарын 1 "Countryside Life”-ын сүүлийн үзүүлбэр. Тайз болгон миний хувьд айж түгшмээр байсан ч надад үнэхээр үнэтэй. Би өмнө нь анзаарч байгаагүй зүйлийг ухаарсан. Ийм нөхцөлд би шударга үнэн бодолтойгоор илүү сайн хичээх болно. Би биднийг дэмжиж бидний дууг сонссон бүх хүмүүст баярласнаа илэрхийлмээр байна. Бас SPEED-ын дүү нартаа болон бүжиг дэглээч болон бусад бүх ажилчиддаа баярласнаа илэрхийлмээр байна та нар бүгд сайн ажилласан гэж твитт үлдээсэн байна...  Source: http://mongolianqueens.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-02) Ïðîñìîòðîâ: 703 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû