Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Гоо сайхны эмч нарын сонгосон хамгийн царайлаг 10 эрэгтэй одууд
 • Гоо сайхны эмч нарын сонгосон хамгийн царайлаг 10 эрэгтэй одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.15 PM (2013-02-24)


  Гоо сайхны эмч нарын сонгосон хамгийн царайлаг 10 эрэгтэй оддыг танилцуулж байна...
  10. Hyun Bin

   
  9. Jo In Sung


  8. Jung Woo Sung  7. Song Seung Hun  6. Song Joong Ki  5. Won Bin  4. So Ji Sub  3. Go Soo  2. Lee Seung Gi  1. Kang Dong Won


  K-pop-н талаарх өдөр тутмын уран бүтээлийн мэдээллүүдийг бусад блогууд хангалттай их оруулдаг болохоор давхардсан мэдээ орчих гээд байдаг юм. Тиймээс аль болох уншигч та нарынхаа сонирхлыг татахаар мэдээ оруулахыг хичээж байгаа шүү.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-24) Ïðîñìîòðîâ: 939 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû