Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü GoKpop.Org - Сайтаас хамгийн чадварлаг 10 эрэгтэй жүжигчинг нэрлэж байна
 • GoKpop.Org - Сайтаас хамгийн чадварлаг 10 эрэгтэй жүжигчинг нэрлэж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.30 PM (2013-06-08)


  GoKpop.Org - Сайтаас хамгийн чадварлаг 10 эрэгтэй жүжигчинг нэрлэж байна...  10. Jo In Sung  Тоглосон Драма

  • That Winter, The Wind Blows (SBS, 2013)
  • Spring Day (SBS, 2005)
  • What Happened in Bali (SBS, 2004)
  • Shoot for the Star (SBS, 2002)
  • Daemang (SBS, 2002) cameo
  • Piano (SBS, 2002)
  • Nonstop 2 (MBC, 2001)
  • Drama City "Like An Innocent Comic" (KBS2, 2001)
  • School 3 (KBS1, 2001)

  Кино

  • Kwon Bob / The Art of Fist Duel (2012)
  • Frozen Flower (2008)
  • A Dirty Carnival / Mean Streets (2006)
  • Love of South & North / Love Impossible (2003)
  • Classic (2003)
  • Madeleine (2002)
  • Public Toilet (2002)

  9. Park shin Yang

  http://www.chosun.com/media/photo/news/200506/200506020119_00.jpg

  Драма

  • Sign (SBS, 2011)
  • The Painter of the Wind (SBS, 2008)
  • Money's Warfare (SBS, 2007)
  • Lovers in Paris (SBS, 2004)
  • Fascinate My Heart (SBS, 1998)
  • Power of Love (MBC, 1996)
  • Apple Blossom's Fragrance (MBC, 1996)

  Кино

  • Shiny Day (2007)
  • The Big Swindle (2004)
  • The Uninvited (2003)
  • Indian Summer (2001)
  • Hi, Dharma! (2001)
  • Kilimanjaro (2000)
  • White Valentine (1999)
  • A Promise (1998)
  • The Letter (1997)
  • Motel Cactus (1997)
  • Poison (1997)
  • Yuri (1996)


  8. Lee Seung Gi  Драма

  • Gu Family Book (MBC, 2013)
  • The King 2 Hearts (MBC, 2012)
  • The Greatest Love (MBC, 2011) cameo
  • My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox (SBS, 2010)
  • Shining Inheritance (SBS, 2009)
  • Famous Princesses (KBS2, 2006)
  • Nonstop 5 (MBC, 2005)

  7. Lee Min Ho  Кино

  • Our School's E.T. | Woolhakgyo ET (2008) - Oh Sang-Hoon
  • Public Enemy Returns | Kang Cheol-joong: Public Enemy 1-1 (2008) - Jung Ha-Yeon

  Драма

  • The Heirs | Sangsokjadeul (SBS / 2013) - Kim Tan
  • Faith | Shinui (SBS / 2012) - General Choi Young
  • City Hunter | Siti Hyunteo (SBS / 2011) - Lee Yun-Seong
  • Personal Taste | Gaeinui Chwihyang (MBC / 2010) - Jeon Jin-Ho
  • Boys Over Flowers (KBS2 / 2009) - Koo Jun-Pyo
  • But I Don't Know too (MBC / 2008) - Min Wook Gi
  • I am Sam | Ayi em saem (KBS2 / 2007) - Heo Mo-Se
  • Mackerel Run | Dalryeora Godeungeo (SBS / 2007) - Cha Gong-Chan
  • Secret Campus | Bimilui Kyojeong (EBS / 2006) - Park Doo Hyun
  • Recipe of Love (MBC / 2005)
  • Sharp 1 (KBS2 / 2003)
  • Romance | Romangseu (MBC / 2002) - troubled student taught by Kim Chae-Won (only spoke 1 line)


    6. Jang Hyuk  Драма

  • IRIS II (KBS2, 2013)
  • Tree With Deep Roots (SBS, 2011)
  • Midas (SBS, 2011)
  • Ai Shang Nu Zhu Bo (ZJSTV, 2010)
  • Chuno (KBS2, 2010)
  • Tazza (SBS, 2008)
  • Ryokiteki na Kanojo (TBS, 2008) "cameo"
  • Robber (SBS, 2008)
  • Thank You (MBC, 2007)
  • Daemang (SBS, 2002)
  • Successful Story of a Bright Girl (SBS, 2002)
  • School (KBS, 2002)
  • The Earth of Wang Reung (SBS, 2000)
  • Into the Sunlight (MBC, 1999)
  • Love You and Love You (SBS, 1998)
  • Model (SBS, 1996)

  Кино

  • The Client (2011)
  • Rabbit and Lizard (2009)
  • Five Senses of Eros (2009)
  • Penthouse Elephant (2008)
  • Dance of the Dragon (2007)
  • Beastie Boys (2007)
  • Windstruck (2004)
  • Please Teach Me English (2003)
  • Public Toilet (2002)
  • Jungle Juice (2002)
  • Volcano High (2001)
  • Zzang (1998)

  5. Kwon Sang Woo  Драма

  • Yawang (SBS, 2013)
  • Fuyu no Sakura (TBS, 2011, ep8)
  • Dae Mul (SBS, 2010)
  • Cinderella Man (MBC, 2009)
  • Bad Love (KBS2, 2007)
  • Sad Love Song (MBC, 2005)
  • Stairway to Heaven (SBS, 2003)
  • Into the Sun (SBS, 2003)
  • We Are Dating Now (SBS, 2002)
  • Delicious Proposal (MBC, 2001)
  • Legend (SBS, 2001)
  • Man and Woman (SBS, 2001)

  Кино

  • 71-Into the Fire (2009)
  • A Story Sadder than Sadness (2009)
  • Fate (2007)
  • Almost Love (2006)
  • Running Wild (2006)
  • Wild Beast (2005)
  • Love So Divine (2004)
  • Spirit of Jeet Kune Do: Once Upon a Time in High School (2004)
  • Project X (2003)
  • My Tutor Friend (2003)
  • Make It Big (2002)
  • Volcano High (2001)


  4. Song Seung Hun  Драма

  • When a Man Loves (MBC, 2013)
  • Time Slip Dr. Jin (MBC, 2012)
  • My Princess (MBC, 2010/2011)
  • East of Eden (MBC, 2008)
  • Summer Scent (KBS2, 2003)
  • Law Firm (SBS, 2001)
  • Autumn Tale (KBS2, 2000)
  • Popcorn (SBS, 2000)
  • Love Story (SBS, 1999)
  • Happy Together (SBS, 1999)
  • Message (SBS, 1999)
  • Cheat (SBS, 1998)
  • You and I (MBC, 1997)
  • Beautiful Lady 아름다운 그녀 (SBS, 1997)
  • Three Guys and Three Girls (MBC, 1996)

  Кино

  • Love and Soul (Ghost) (2010)
  • The Invincible (A Better Tomorrow) (2010)
  • Fate (2007)
  • He Was Cool (2004)
  • Ice Rain / Bing Woo (2004)
  • So Close (2002)
  • Make It Big (2002)
  • Calla (1999)

  3. So Ji Sub


  http://star.koreandrama.org/wp-content/uploads/2006/06/So-Ji-Sub15.jpg

  Драма

  • Master's Sun (SBS, 2013)
  • Ghost (SBS, 2012)
  • Road Number One (MBC, 2010)
  • Cain and Abel (SBS, 2009)
  • U-Turn (OCN, 2008)
  • Sorry I Love You (KBS2, 2004)
  • What Happened in Bali (SBS, 2004)
  • Thousand Years of Love (SBS, 2003)
  • Glass Slippers (SBS, 2002)
  • We Are Dating Now (SBS, 2002)
  • Law Firm (SBS, 2001)
  • Delicious Proposal (MBC, 2001)
  • Cheers for the Women (SBS, 2000)
  • Joa Joa (SBS, 2000)
  • Wang Rung's Land (SBS, 2000)
  • Love Story (SBS, 1999)
  • Three Guys and Three Girls (MBC, 1998) cameo
  • Oh Happy Day (KBS, 1997)
  • Model (SBS, 1997)

  Кино

  • A Company Man /(2012)
  • Always / Only You (2011)
  • Sophie's Revenge (2009)
  • Kitaro and the Millennium Curse (2008)
  • Movie is Movie (2008)
  • A Destiny (2007)
  • Can't Live Without Robbery (2002)

  2. Bae Yong Jun

  http://yeinjee.com/asianpop/wp-content/uploads/2007/09/korean-bae-yong-joon-01.jpg

  Драма

  • Dream High (KBS2, 2011)
  • The Legend (MBC, 2007)
  • Hotelier (TV Asahi, 2007, ep1)
  • Winter Sonata (KBS2, 2002)
  • Hotelier (MBC, 2001)
  • Did We Really Love? (MBC, 1999)
  • First Love (KBS2, 1997)
  • Papa (KBS2, 1996)
  • A Sunny Place of the Young (KBS2, 1995)
  • The Six Steps Toward a Separation (KBS2, 1995)
  • Sea Breeze (PSB, 1995)
  • Salut D'Amour (Love Greeting) (KBS2, 1994)
  • Barefoot Days (KBS2, 1994)

  Кино

  • April Snow (2005)
  • Untold Scandal (2003)
  • Ppilku (1997)

  1. Lee Byung Hun

  http://mediamass.net/jdd/public/documents/celebrities/3067.jpg

  Драма

  • Diplomat Kuroda Kousaku (Fuji TV, 2011, ep1,8,10)
  • IRIS (KBS2, 2009)
  • All In (SBS, 2003)
  • Beautiful Days (SBS, 2001)
  • Road (SBS, 2001)
  • Love Story (SBS, 1999)
  • Sally is Back (SBS, 1999)
  • Sunflower (MBC, 1999)
  • Happy Together (SBS, 1999)
  • White Night 3.98 (SBS, 1998)
  • White Sand (KBS, 1997)
  • I Do (SBS, 1997)
  • Beautiful Lady (SBS, 1997)
  • Son of Wind (KBS, 1995)
  • Asphalt Man (SBS, 1995)
  • Scent of Love (SBS, 1994)
  • Police (KBS, 1993)
  • The Sorrow of the Survivor (KBS, 1992)
  • Tomorrow Love (KBS, 1992)
  • Dawn (KBS, 1992)
  • Days of Sunshine (KBS, 1992)
  • Wild Sunflower (KBS, 1992)
  • Flower That Never Wilt (KBS, 1991)
  • Family (KBS, 1991)
  • Asphalt My Hometown, Asphalt (KBS, 1991)

  Кино

  • I Saw the Devil (2010)
  • G.I. Joe (2009)
  • I Come with the Rain (2008)
  • The Good, the Bad, the Weird (2008)
  • Hero (2007)
  • Once in a Summer / Summer Story (2006)
  • A Bittersweet Life (2005)
  • Three... Extremes (segment "Cut") (2004)
  • Everybody Has Secrets (2004)
  • Addicted / The Poisoning (2002)
  • My Beautiful Girl, Mari (2002)
  • Bungee Jumping of Their Own (2001)
  • Joint Security Area (2000)
  • Organ of My Heart (1998)
  • Ji sang man ga (1997)
  • Kill the Love (1996)
  • Run Away (1995)
  • Who Drives Me Mad? (1995)

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-08) Ïðîñìîòðîâ: 1154 | Ðåéòèíã: 4.4/5
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû