Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G-Dragon SM Entertainment-д бэлтгэгдэж байсан уу?
 • G-Dragon SM Entertainment-д бэлтгэгдэж байсан уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.31 PM (2013-03-07)

  G-Dragon SM Entertainment-д бэлтгэгч хийж байсан гэвэл та итгэхүү? Хэрвээ GD Супэр Жуниор эсвэл ДБСК-д байсан бол яах вэ ? гэсэн байна. "Wide Entertainment News Алдартангуудийн 8 нууцийг дэлгэсэн байна. Нэг анги дээр ни GD 5 жилийн турш См-ийн бэлтгэгч байсан гэсэн байна. GD бүүр багадаа Go Young Wook -ийн жижиг дүрд "Little Roola-д тоголсон бөгөөд Хамтлаг тарсний дараа ,GD См-д 8 настай байхдаа орж бэтлгэгдэж байжээ. тэгээд тэрээр YG энтэртаймэнт луу явсан байна.


  Нэтизэнүүд:См тэд нарийг гаргасан даа,Энэ яг Жүп энтэртаймэнт IU-г яж гаргасантай адилхан байх хэмээжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-07) Ïðîñìîòðîâ: 474 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû