Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü f(x) Sulli шинэ амжилт тогтоов
 • f(x) Sulli шинэ амжилт тогтоов 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.52 AM (2013-02-27)

  20130225_sulli_babychouxbase


  f(x) хамтлагийн Sulli  ‘Etude House‘ бүтээгдэхүүнээр нэг амжилт тогтоолоо…

  Sulli болон Krystal Sweet Recipe Makeup Collection‘ -н шинэ нүүр царай болсон билээ. Тэгвэл  Sulli- ‘Baby Choux Base’, сурталчилж Krystal  ‘Dear My Jelly Lips Talk’- г сурталчилсан юм..

  Sulli – ‘Baby Choux Base’ олны анхаарлыг маш их татсан бөгөөд  2 долоо хоногийн дотор энэхүү бүтээгдэхүүнээс  100,000 ширхэг худалдаалагдаж тэрээр нэг дээд амжилтийг тогтоосон байна.

  Харин түүний сурталчилгааг үзнэ үү
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-27) Ïðîñìîòðîâ: 592 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû