Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü EXO-ийн шинэ дуун дээр ая зохиогч Hyuk Shin ажиллаж байна
 • EXO-ийн шинэ дуун дээр ая зохиогч Hyuk Shin ажиллаж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.11 PM (2012-11-29)


  Энэ жил МАМА дуугаараа дебютээ хийсэн SM-ийн шинэ хамтлаг EXO-ийн шинэ дуун дээр ая зохиогч Hyuk Shin ажиллаж байгаа бололтой. Эхлээд Hyuk Shin Twitter дээрээ "Маргааш шинэ сингль дээр нь би Exo-той ажиллах болно!! Энэ үнэхээр хөгжилтэй болно!10 цагийн дараа..өөр хэсгийг Exo-M-тай хамт.. Би маргаашийн төлөө сайн унтах ёстой.." гэсэн бөгөөд дараа нь "Exo-K-ийн хэсгийг дуусгалаа.. Дуу нь үнэхээр галзуу гарч ирлээ!!! Exo-M-тай хамт.. 16 цаг ажиллаа.. Гэхдээ үр дүн нь маш сайн гарлаа!" гэжээ.


  By:
  http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-29) Ïðîñìîòðîâ: 415 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû