Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эрдмийн ажлаа хуулсан одуудыг шалгана
 • Эрдмийн ажлаа хуулсан одуудыг шалгана 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.46 PM (2013-03-23)

  NISI20130323_0007923578_web.jpg

  Нэрт жүжигчин Ким Хе Сү  (43) болон хөтлөгч Ким Ми Хуа (49) нарын хамгаалсан бакалаврийн зэргийн эрдмийн ажил нь бусдаас  хуулсан байсан тухай мэдээлэл тодорхой боллоо.

  Эдгээрийн бичиж хамгаалсан эрдмийн ажлын доторх  1-5 хуудас болон  хэд хэдэн өгүүлбэр нь бусдын өмнөх удаа  хамгаалсан бакалаврийн зэргийн эрдмийн ажилтай үг , үсэгний зөрөөгүй давхцаж байгаа юм байна. Жүжигчин Ким Хе Сү 2001 онд Сонг Гуанг Дэ Их сургуульд "Жүжигчин болон олон нийтийн харилцааны талаар судалгаа" гэсэн нэртэй эрдмийн ажлаарааа бакалаврийн зэрэг хамгаалж байсан ба энэ үедээ кинонд тоглох их ажилтай давхцуулан хамгаалсан эрдмийн ажилдаа бусдын бичсэн зүйлээс шууд хуулан бичсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрч уучлалт гуйгаад байна.

  Харин хөтлөгч Ким Ми Хуа өөрийн бичсэн эрдмийн ажлын  зарим нэгэн өгүүлбэр бусдынхтай  таарсан  байх магадлалтай хэдий ч хэн нэгнээс хуулаагүй хэмээн мэдэгдээд байгаа ба түүний бичсэн эрдмийн ажлыг шалгах баг гаран ажиллахаар болсон байна.

  news1364003396_331474_1_m.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-23) Ïðîñìîòðîâ: 657 | Ðåéòèíã: 3.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû