Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Энэ цагийн хамгийн халуухан од хэн бэ?
 • Энэ цагийн хамгийн халуухан од хэн бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.22 PM (2013-03-05)


  50н алдартнуудын дунд "хамгийн халуухан од”-ыг шалгаууллаа. Нэгдүгээр байранд Kim Soo Hyun тодорлоо.

  Энэ дунд хөгжмийн, кинооны, драмаахы мөн телевизийнхан зэрэг мэргэжилтнүүд орсон байгаа. Энэ олон хүнээс Kim Soo Hyun нэгдүгэр байранд шалгарлаа. Энэ 50н оролцогчдоос гучин гурван нь Kim Soo Hyun-ийг "Хамгийн халуухан од”-оор сонгосон юм.

  Kim Soo Hyun-ий алдар нэр MBC-ийн ‘The Moon that Embraces the Sun‘-ий дүрээс хойш тэнгэрт хадаж байгаа билээ.

  Kim Soo Hyun-аас гадна, Big Bang тавхан саналын зөрүүтэй орж дараа нь Girls’ Generation мөн жүжигчин Ha Jung Woo бие биеэсээ гуравхан онооны зөрүүтэй гурав 4р байранд тус тус орсон юм.

  Үүнээс гадна "Хамгийн царайлаг од” мөн "Хамгийн хөөрхөн од”-ыг шалгаруулсан юм.

  "Хамгийн царайлаг од”-р жүжигчин Won Bin 17 саналаар жагсаалтыг тэргүүлсэн, дараа нь Kim Soo Hyun мөн Jang Dong Gun тус тус жагслаа. Мөн "хамгийн хөөрхөн од”-оор Kim Tae Hee 14 саналаар эхний байранд орж байна, Son Ye Jin мөн Lee Min Jung нар тус тус жагслаа.  Хамгийн халуухан од

  Kim Soo Hyun

  Big Bang

  Girl’s Generation
  Ha Jung Woo
  Lee Seung Gi
  Hyun Bin
  IU
  Han Ga In
  Yoo Ah In
  Ali

  Хамгийн царайлаг од

  Won Bin
  Kim Soo Hyun
  Jang Dong Gun
  Jo In Sung
  Lee Min Ho
  Lee Byung Hun
  Kang Dong Won
  Nichkhun (2PM)
  Park Yoochun
  So Ji Sub
  Song Seung Hun
  Song Joong Ki
  Lee Seung Gi
  Alex
  Yoo Ah In
  Jang Geun Suk
  Cha In Pyo
  Taecyeon (2PM)
  Hyun Bin

  Хамгийн хөөрхөн од

  Kim Tae Hee
  Son Ye Jin
  Lee Min Jung
  Kim Hee Sun
  Han Ye Seul
  Ha Ji Won
  YoonA (Girl’s Generation)
  Jun Ji Hyun
  Suzy (Miss A)
  Shin Min Ah
  Song Hye Kyo
  Shim Eun Ha
  Han Ga In
  Moon Chae Won
  Lee Young Ae
  Jung Yoo Mi
  Han Ji Min
  Shin Jae Yi


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-05) Ïðîñìîòðîâ: 651 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû