Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эцэг эхдээ хамгийн ачлалтай алдартнууд
 • Эцэг эхдээ хамгийн ачлалтай алдартнууд 1 CommentsÄîáàâèë Guest  12.29 PM (2013-05-09)

  Нэгэн online site 4 сарын 30-наас 5 сарын 7-ныг дуустал "Эцэг эхдээ ачлалтай” одуудыг шалгаруулсан бөгөөд нийт 379633 хүн саналаа өгчээ.

  Үүнд Shinee Taemin 37.2%-аар нэгдүгээр байранд жагссан бөгөөд тэрээр саяхан эцэг эхдээ үнэтэй машин болон Cheondamdong-д байшин худалдаж авч өгчээ.
  Харин 2-р байранд Girls Generation Taeyeon 31.1%-ийн саналаар орсон ба мөн л аав ээждээ 3 угаалгын өрөөтэй байшин худалдан авч өгсөн байна.
  Харин 3-р байранд IU 16.1%-ийн саналаар орсон бөгөөд аавдаа мөрөөдөл нь болсон үнэтэй машин худалдаж авч өгч байсан билээ. Мөн тэдний араас Big Bang G-Dragon, JYJ Yoochun, Kim Hyung Joon нар орчээ.

  Source: http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-09) Ïðîñìîòðîâ: 818 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû