Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Үе үеийн алдартай оддын орооцолдсон таагүй хэргүүд
 • Үе үеийн алдартай оддын орооцолдсон таагүй хэргүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.38 PM (2013-04-23)


  Үе үеийн алдартай оддын орооцолдсон таагүй хэргүүдийг танилцуулж байна. Ихэнх нь хар тамхи хэрэглэсэн хэрэгт орж байжээ. Сайтад өдөрт маш олон мэдээнүүд орж байгаа тул та уншиж амжаагүй мэдээнүүдээ дараагын хуудаснаас үзэж байна уу?

  Amy: Гоо сайхны мэс засалд орохын тулд хар тамхи хэрэглэсэн.(Энэ нь өвдөлтийг багасгадаг) [2012]

  Crown J: Марихуан хэмээх хар тамхи хэрэглэсэн [2010]

  Daniel (DMTN): Хар тамхи зарсан худалдаалсан хэрэгт [2013]

  E-Sens (Supreme Team): Хар тамхи хэрэглэсэн хэрэгт [2011]

  G-Dragon (Big Bang): Хар тамхи хэрэглэсэн хэрэгт Марихуан [2011]

  Hyun Young: Гоо сайхны мэс засалд орохын тулд хар тамхи хэрэглэсэн.(Энэ нь өвдөлтийг багасгадаг) [2013]

  Jang Mi In Ae: Гоо сайхны мэс засалд орохын тулд хар тамхи хэрэглэсэн.(Энэ нь өвдөлтийг багасгадаг) [2013]

  Jung Chang Geol: Хар тамхи худалдаалсан хэрэгт [2010]

  Kang Sungpil: Хар тамхи хэрэглэсэн [2011]

  Kim Hyunsik: Хар тамхи хэрэглэсэн [????] он тодорхогүй байна.

  Kim Jihoon (Duke): Хар тамхи хэрэглэсэн хэрэгт [2005, 2009]

  Kim Sungmin: Хар тамхи хилээр гарган худалдаж байсан [2010]  

  Kim Taewon: Use of ? [?, 1991]

  Lee Seungchul: Хар тамхи хэрэглэсэн хэрэгт [1990]

  Lee Seungyeon: Хар тамхи хэрэглэсэн хэрэгт [2013]

  Park Si Yeon: Гоо сайхны мэс засалд орохын тулд хар тамхи хэрэглэсэн.(Энэ нь өвдөлтийг багасгадаг) [2013]

  PSY: Хар тамхи хэрэглэсэн хэрэгт [2001]

  Shin Joonghyun: Хар тамхи хэрэглэсэн хэрэгт [1975]

  Yan Sulhee: хууль бус наймаа хийж хилээр гаргасан хэрэгт [2009]  Source: GoKpop.Org

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-23) Ïðîñìîòðîâ: 1058 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû