Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин Se7en цэрэгт явлаа… “Баярлалаа” дууны Клип
 • Дуучин Se7en цэрэгт явлаа… “Баярлалаа” дууны Клип 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.21 AM (2013-03-21)

  se7en

  Дуучин Se7en 3сарын 19нд  Uijoungbu 306-р ангид цэргийн алба хаахаар цэрэгт татагдсан байна. Тэр эхний хэдэн 7 хоног энгийн сургуулилтанд сууж байгаад үргэлжлүүлэн 21сарын хугацаат албаа хаах юм.

  Se7en , "Ингэж удаж байж Цэргийн албанд татагдаж байгаад уучлаарай. Би байлдагч Choi Dong Wook -ий үүргээ сайн биелүүлэх болно. Yoo Seung Ho саяхан Цэрэгт явсан би түүнийг үнэхээр мундаг гэж бодож байна.  Мөн та бүхний санааг зовоосон бол уучлаарай .” гэсэн байна. Харин түүний найз охин болох жүжигчин Park Han Byul энэ өдөр ирээгүй байна. тэр энэ тухайд  "Тэр өнөөдөр ирээгүй учир нь тэр гадаадад зураг авалттай байгаа. Тэр миний богино үсийг хүртэл хараагүй.” гэжээ…

  Мөн тэрээр хэд хоногийн өмнө "Баярлалаа” хэмээх дууныхаа Клипийг гаргасан билээ.  By: http://endonar.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-21) Ïðîñìîòðîâ: 488 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû