Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин PSY хойд хөршид уригджээ
 • Дуучин PSY хойд хөршид уригджээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.29 PM (2013-05-08)

  "Gangnam style" "Gentleman" дуугаараа дэлхиийн олон рекордыг эвдэж, Геннисийн номонд бүртгэгдсэн Дуучин реппер PSY хойд хөршид (Оросд) уригджээ. Ирэх зургадугаар сард Москва хотноо болох хөгжмийн " Муз тв" -ийн шагнал гардуулах ёслолд урилгаар оролцон, анх удаа ОХУ-ын тайзнаа "Gentleman " дуугаа дуулах аж.

  Түүний тухай нэгэн сонирхолтой мэдээллийг хүргэхэд гадаадын 50  иргэн тутмын 49 нь дуучин PSY-ийн царайг шууд л таньдаг гэсэн бoл "Gangnam style" "Gentleman" дуугаараа хамгийн багадаа 53 тэрбум 300 сая воны орлого олжээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-08) Ïðîñìîòðîâ: 395 | Ðåéòèíã: 4.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû