Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин PSY “Billboard music awards”-т нэр дэвшжээ
 • Дуучин PSY “Billboard music awards”-т нэр дэвшжээ 1 CommentsÄîáàâèë Guest  0.18 AM (2013-05-06)
  PSY

  Дэлхийн хөгжмийн ертөнцийн нөлөө бүхий сэтгүүл "Billboard” энэ оны шилдэнг уран бүтээлч, шилдэг дууг тодруулах "Billboard music awards”-т нэр дэвшсэн шилдэг уран бүтээлчдийг нэрлэлээ. "We are young” дуугаараа тэсрэлт хийсэн "Fun” хамтлаг болон энэ жилийн хамгийн их борлуулалттай цомгийн эзэн Тайлор Свифт нар 11 төрөлд нэр дэвшсэн бол олон олон дараалсан хит уран бүтээлүүдийг гаргасан халуухан дуучин бүсгүй Рианна 10 төрөлд өрсөлдөх юм байна. Харин "Gangnam Style” дуугаараа дэлхий нийтийг байлдан дагуулж Гиннесийн номонд хүртэл нэрээ мөнхлөөд амжсан дуучин PSY энэ удаа гурван төрөлд нэр дэвшсэн байна. Түүний "Gangnam Style” дуу нь шилдэг реп дууны төрөлд өрсөлдөж байгаа бол дуучин энэ оны шилдэг реп дуучин, шилдэг уран бүтээлч гэсэн төрөлд өрсөлдөх аж. "Billboard music awards”-ийн шагналтнууд ирэх сарын 19 нд тодорно.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-06) Ïðîñìîòðîâ: 420 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû