Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин Lee Hyori, Secret Sunhwa-гаас уучлалт гуйлаа
 • Дуучин Lee Hyori, Secret Sunhwa-гаас уучлалт гуйлаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.25 PM (2013-06-02)


  Thank You‘ нэвтрүүлгийн үеэр И Хёри Сонвагаас уучлалт гуйсан байна. Миний бодлоор надаас дүү дуучид намайг аймар гэж боддог. Би аймар болж жүжиглэхийг хичээдэггүй ч гэлээ би найрсаг дүр төрхтэй биш болхоор иймэрхүү байдалд хүрдэг байх Өчигдөр би СЕКРЕТ-тэй хувцас солих өрөөнд уулзсан Сонва надад "Би таныг маш их хүндэлдэг бас тань шиг болохыг хүсдэг” гэж хэлсэн харин би тоглоомоор "Энэ жоохон хэцүү байх байхдаа” гэж хариулсан. Дараа нь би түүнийг гомдооцон гэдгээ ойлгосон тэгээд дараа өдөр нь би "Чи тэр явдлаас болж гомдцон уу? Энэ бүхэн тоглоом байсан юм шүү” гэж хэлсэн харин тэр ичсэн байдалтайгаар тийм бишээ гээд хойшоо ухарсан Тэгээд Хёри Сонвад зориулж-Намайг уучлаарай Сонва, тэр зүгээр л тоглоом байсан юм шүү. Чи надаас ч илүү гайхалтай дуучин болох болноо гэсэн видео мэндчилгээ явуулсан байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-02) Ïðîñìîòðîâ: 1004 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû