Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин Juniel 180 градус өөрчлөгдсөн
 • Дуучин Juniel 180 градус өөрчлөгдсөн 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.21 AM (2013-04-12)

  janiel-wide-800x450

  Дууучин – хөгжмийн зохиолч Жүниэл ийнхүү 5 сарын дараа 4сарын 25нд шинэ уран бүтээлтэйгээ эргэн ирнэ гэж мэдэгдээд байгаа. Тэрээр өөрийн авъяас чадвараа өмнөх уран бүтээлүүд дээрээ гаргаад байсан бол энэ удаад  ч тэр үүнийгээ батлах гэнэ Гэхдээ бүр 180градусын өөрчлөлттэйгөөр гэнэ шүү.

  FNC Entertainment -с "Juniel шинэ цомогтойгоо 4сарын 25нд комбак хийнэ. бид түүнийг бүрэн өөрчилж түүнийг таны өмнө харж байснаас өөр талаас харуулахаар төлөвлөж байгаа.” 2012 онд нэлээдгүй олон шинэ залуу дуучны шагнал авсан түүнийг энэ удаад фэнүүд нь өөр төрхөөр харах нь.

  Харин одоо бол Juniel Японд гаргаж буй анхны бүрэн хэмжээний цомог болох  "Juni,” цомгийн ажилаар хуваарьт ажилтай байгаа билээ. МӨн энэ цомгийнхоо дуунуудыг мөн л өөрөө зохиосон нь хүмүүсийн анхаарлыг маш их татаад байгаа гэнэ.  source: http://endonar.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-12) Ïðîñìîòðîâ: 692 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû