Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü DSP & Cube нар Junhyung ба Hara нарын талаар мэдэгдлээ
 • DSP & Cube нар Junhyung ба Hara нарын талаар мэдэгдлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.26 PM (2013-03-16)

  Hara ба Junhyung нар Twitter -ийнхээ дагдаг хуудаснаас бие биенийгээ хассан байсан байна. Энэ явдал олон фэнүүдийн анхаарлыг татаж, зарим нь салсан гэж айж байсан юм.

  Тэгсэн ч гэсэн, Cube Entertainment ба DSP Media 2уулаа тэд үерхэсэн хэвээрээ байгаа гэж мэдэгдсэн байна.

  Cube Entertainment хэлэхдээ, "Бид тэднийг бие биенийгээ дагахаа болисоныг мэдэж байгаа, гэхдээ бид ямар шалтгаантай тэгсэнийн мэдэхгүй байна. Гэхдээ тэд үргэжлүүлэн үерхэсээр байгаа бөгөөд сайн харилцаатай байгаа.”

  DSP Media мөн зөвшөөрж, "Бид шалтгааныг нь мэдэхгүй, гэхдээ тэд салаагүй нь үнэн.Үерхэл д гарсан маргаанаас болсон байж болох юм.”

  DSP Media мөн нэмж хэлэхдээ Hara-гаас асууж чадаагүй яагаад гэвэл энэ нь түүний хувийн асуудал юм.  By: http://mongoliankoreanpop.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-16) Ïðîñìîòðîâ: 633 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû