Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дэлдэн чихтэй шилдэг хөтлөгч Hwang Soo Kyung
 • Дэлдэн чихтэй шилдэг хөтлөгч Hwang Soo Kyung 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.20 PM (2013-04-03)

  Дэлдэн чихтэй шилдэг хөтлөгч Хуанг Сү Кёнг. Солонгос улсын KBS телевизийн хөтлөгч тэрээр улсын чанартай томоохон концерт , хурал болон бусад урлаг соёлын үйл ажиллагааг шууд хөтлөн явуулдаг хамгийн удаан ажиллаж буй  цорын ганц хөтлөгч.Дэлдэн чих,  гоё хоолой цэвэр яриатай тэрээр хамгийн өндөр цалинтай, энэ жил 43 настай , тус улсын нүүр царай болсон олон улсын арга хэмжээг хөтөлдөг... мөхөр хүүхдийн хамт амьдардаг.Олон залуу хөтлөгчид түүн шиг сайн хөлөгч болохыг хүсдэг бол тэр өөрөө шинэ хөтлөгчид шалгаруулах шалгалтын багийн гишүүн юм.

   

  204D1A274B469290532131

   

  191D60284B4692905609E7

   

    

  1502DE0A4969A93DA76A78 

   

    1102DE0A4969A93DA8F0D5 

   

    1502DE0A4969A93DAAE07C

   

  1202DE0A4969A93DA95F19  

   

  1202DE0A4969A93DACF7A7  

   

   

   1102DE0A4969A93DAB9B3C

   

   

  1302DE0A4969A93DAD9906  


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-03) Ïðîñìîòðîâ: 649 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû