Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'A Moment To Remember' киног Hollywood-д remake хийнэ
 • 'A Moment To Remember' киног Hollywood-д remake хийнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.29 PM (2013-02-09)


  2012 оны The Session киног найруулсан найруулагч Ben Lewin нэгэн сонирхолтой шийдвэр гаргасан бололтой. Тэрээр 2001 оны Pure Soul гэх японы телевизийн цувралаас сэдэвлэн бүтээсэн 2004 оны солонгосын A Moment To Remember киног өөрийн хувилбараар (remake) хийхээр болсон байна.

  Энэ кино чухамхүү ямар кино болох талаа ихэнх кино сонирхогчид мэдэх байх. Сонирхуулахад A Moment To Remember кино гарсан даруйдаа 2 долоо хоногийн турш солонгосын boxoffice-г тэргүүлсэн бөгөөд 2004 оны 5 дахь өндөр ашиг орлоготой кино болсон юм. Мөн япон дахь boxoffice-г тэргүүлж 2005 оны 19 дахь өндөр ашиг орлого олсон кино жагсаалтад бичигдэж байсан байдаг.


  Hollywood-д солонгос киног remake хийх моод дэлгэрээд байгаагын нэгэн илрэл энэ болж байх шиг. Найруулагч Ben Lewin киноны гол дүрийн эмэгтэйгээр Katherine Heigl-г сонгох төлөвлөгөөтэй байгаа аж. Тэд солонгос хувилбараас илүү гаргаж чадах болов уу?
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-09) Ïðîñìîòðîâ: 420 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû