Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü CL-ын соло дуунд G-Dragon, Taeyang нар хамтарсан
 • CL-ын соло дуунд G-Dragon, Taeyang нар хамтарсан 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.02 PM (2013-05-25)


  CL-ын анхны соло цомог 5 сарын 28нд гарахаар болсон билээ. YG-ын олон уран бүтээлчид бие биенийхээ M/V-нд тусалдаг шиг G-Dragon, Taeyang хоёр бас хамтарсан гэнэ. Жишээ нь сүүлд гарсан G-Dragon-ны ”Michigo” дуунд  Se7en, Teddy Taeyang нар хамтарсан байдаг. Бас  T.O.P  Gummy-гийн ” I′m Sorry” дуунд тоглосон байдаг.2009-оноос хойш CL өөрийнхөө анхны соло цомгоо гарах гэж байгаа тул YG-ын бүх ажилчид болон CL маш нухацтай өдөр шөнөгүй бэлдэж байгаа. M/V бичлэг дуусчихсан бөгөөд 5 сарын 28нд бүх оронд даяар цацагдаж 7 хоногийн бүх нэвтүүлэгт оролцоно гэнэ ээ. Түүний M/V-д  солонгост алдаршаагүй Dougie , Dubstep бүжгийг ажигласан гэсэн.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-25) Ïðîñìîòðîâ: 584 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû