Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Boyfriend хамтлагийн дэлгэрэнгүй танилцуулга
 • Boyfriend хамтлагийн дэлгэрэнгүй танилцуулга 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.16 AM (2013-02-03)

  Boyfriend хамтлаг нь 2011 онд Starship Энтертайнментаас төрөн гарсан. Kim Donghyun, Shim Hyunseong, Lee Jeongmin, Jo Youngmin, Jo Kwangmin, No Minwoo гэдэг 6 гишүүнтэй хөвгүүдийн хамтлаг юм. 2011 оны 5 сарын 26нд M!Countdown орж Boyfriend -ээрээ дэбютээ хийн гарч ирсэн хамтлаг юм. Хамтлагийн гишүүд болох Jo Youngmin, Jo Kwangmin нар 2 жил JYP Энтертайнментад бэлтгэл хийж байсан аж. Тэд дэбютээ хийхээсээ өмнө бусад хамтлагийн клипэнд тоглон, кинонд жижиг сажиг дүр бүтээж байсан туршлагатай байсан юм. Boyfriend хамтлаг нь ихэр гишүүдтэй гэдгийг та бүхэн сайн мэдэх бизээ.


  • Нэр: Kim Dong Hyun

  • Төрсөн огноо: 1989 оны 2 сарын 12

  • Өндөр: 178 cм

  • Жин: 60 kг

  • Боловсрол: MyeongJi их сургууль

  • Хамтлагийн ахлагч

  • Sistar-н Push Push MV-д тоглож байсан

  • Нэр: Hyun Sung

  • Төрсөн огноо: 1993 оны 6 сарын 9 

  • Боловсрол : Young Dong ахлах сургууль

  • Нэр: Lee Jung Min

  • Төрсөн огноо: 1994 оны 1сарын 2

  • Боловсрол : Seoul Music ахлах сургууль

  • Нэр: Jo Young Min

  • Төрсөн огноо: 1995 оны 4 сарын 24

  • Өндөр: 180 см

  • Боловсрол: Сөүлийн урлагийн сургууль

  • Ихрүүдийн ах нь

  • MBC телевизийн "All my love" кинонд тоглож байсан.

  • Sistar хамтлагийн Push Push MV-д тоглож байсан

  • Нэр: Jo Kwang Min

  • Төрсөн огноо: 1995 оны 4 сарын 24

  • Өндөр: 180 см

  • Боловсрол: Сөүлийн урлагийн сургууль

  • Ихрүүдийн дүү нь

  • MBC телевизийн "All my love" кинонд тоглож байсан.

  • Sistar хамтлагийн Push Push MV-д тоглож байсан

  • Нэр: No MinWoo

  • Төрсөн огноо: 1995 оны 7 сарын 31

  • Өндөр: 174 cм

  • Боловсрол: Сөүлийн урлагийн сургууль

  • MBC телевизийн "All My Love" кинонд тоглосон

  • K.Will-н "Can't Open Up My Lips" MV-д тоглосон

  2 ихэр

  Тэднийг Kim Hyun Joong-тэй адилхан гэдэг.

  2 ихэр багадаа


  Êàòåãîðèÿ: Танилцуулга | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-03) Ïðîñìîòðîâ: 627 | Ðåéòèíã: 3.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû