Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Bom-ын Sexy (Зурагтай) шилэн оймс 'Өөртөө итгэлтэй загвар'
 • Bom-ын Sexy (Зурагтай) шилэн оймс 'Өөртөө итгэлтэй загвар' 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.40 PM (2013-05-06)

  130421 park bom stocking fashion must have item

  Park Bom-ын Sexy(Зурагтай) шилэн оймс халуухан сэдэв болоод байна. 2NE1 19нд Сөүлд болсон "Adidas” Брендийн нээлтийн үйл ажилгаан дээр очсон. Нээлтийн үйл  ажилгаан дээр Park Bom хар шортон дээр улан өнгөийн спорт цамц, Цагаан өнгийн пүүз болон зурагтай харан шилэн оймс өмссөн байжээ. Зурагтай шилэн оймс түүнийг их хөөрхөн, Sexy харагдуулж байсан. Ерөнхийдээ тэр 11 сараас эхлээд  шортон дээр зурагтай шилэн оймс өмсөх болсон нь халуухан сэдэв болоод байна. Түүний урт нарийхан хол нэгч өө сэвгүй байгаа нь фанүүдийг нь их гайхшируулжээ.

  Үүнийг үзсэн Нэтизенууд: ” Тэрний хөл үнэхээр тэгшхэн юм” "Ингэж хувцаслах нь гоё харагдаж байна” "Энэ бол өөртөө итгэлтэй завгар” ” Хүүхэд шиг Sexy харагдаж байна” гэх мэтээр бичжээ. Түүний хөл үнэхээр тэгшхэн юмаа^^ гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-06) Ïðîñìîòðîâ: 843 | Ðåéòèíã: 3.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû