Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü BIGBANG болон G-Dragon 'World Music Awards'-д нэр дэвшлээ
 • BIGBANG болон G-Dragon 'World Music Awards'-д нэр дэвшлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.48 PM (2013-04-17)

  Сайн байна уу? YG Entertainment байна. BIGBANG болон G-DRAGON "World Music Awards”-д оролцож байгаа болохоор та бүхэн саналаа өгөөрэй.  BIGBANG болон G-DRAGON  "World music awards”-д нэр дэшвсэн ба шагнал авна гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ шагнал гардуулах ёслол 1989 -д үүсгэн байгуулагдсан. Дэлхийн бүх дуучид нэр дэвшдэг. Бдний мэдэхээр Ази Европ болон 160 улсуудаас сонгосон.

  [Энэ шагнал гардуулах ёслол 23 хүртэл болно.]

  ◆ Нэр дэвшилт◆

  1. Санал өгөх

  • Эхлээд бүртгүүлнэ. Дараа нь өөрсдийн саналаа өгнө.
  • Санал болгон 1-ыг өгөх эрхтэй

  2. Нэр дэвшилт:

  • Дэлхийн шилдэг бичлэг : BIGBANG – "Fantastic Baby”

    Саналаа өгөөрэй-> Дэлхийн шилдэг бичлэгт нэр дэвшсэн !  • Дэлхийн хамгийн сайн эрэгтэй зураач: G-Dragon

  Саналаа өгөөрэй-> Далхийн хамгийн сайн эрэгтэй зураач! -> Түүнийг зураг орсон!  Дэлхийн шилдэг хамтлаг: BIGBANG

  Саналаа өгөөрэй -> Дэлхийн шилдэг эрэгтэй хамтлагт нэр дэвшсэн ->

  • Дэлхийн хамгийн сайн үзүүлбэр үзүүлэгч: G-DRAGON

  Саналаа өгөөрэй ->Дэлхийн хамгийн сайн үзүүлбэр үзүүлэгч  ->

  Тэднийг түрүүлүүлэхийн тулд саналаа сайн өгөөрэй!


  Source:
  G-Dragon Mongolian Fan Blog

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-17) Ïðîñìîòðîâ: 527 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû