Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü B.A.P,SECRET нар Германд рекорд тогтоолоо
 • B.A.P,SECRET нар Германд рекорд тогтоолоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.41 PM (2013-02-05)

  http://24.media.tumblr.com/tumblr_mad69hS2h11rv3n9wo1_500.jpg

  B.A.P-ийн "No Mercy” дуу хэдий 6 сарын өмнө гарсан ч одоогоор чартын #6-д бичигдэж байгаа ба бусад синглүүд болох дуунууд нь 12 сар дарааллан ТОП 10т байсаар байгаа юм.

  Анх 4 жилийн өмнө нэгэн уран бүтээлчийн дуу нь энэхүү байдлаар чартад удаан оршиж байжээ.

  ‘German Asian Music Charts’ нь Германы фэнүүдийн саналаар тоологдон шийдэгддэг ба  B.A.P-гийн дэбүт синглэ "Warrior" анх чартад багтаж байсан төдийгүй тэд энэ чартаас Рүүкий авард болон Жилийн шилдэг дуу шагналуудыг хүртсэн юм.

  Харин SECRET  "Talk That" дуугаар 1-р сарын нэгдсэн жагсаалтаар 1-р байранд бичигдсэн нь мөн адил эхний байранд жагсаж буй анхны эмэгтэй уран бүтээлч болоод байна.
  By: http://mongoliankoreanpop.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-05) Ïðîñìîòðîâ: 415 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû