Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü B2ST- Junhyung IRIS 2 Драма-ийн Ост-ийг зохиожээ
 • B2ST- Junhyung IRIS 2 Драма-ийн Ост-ийг зохиожээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.53 PM (2013-02-23)
  20130117_junhyung_lyrics

  B2ST
    Junhyung  ‘IRIS 2 киноны нэг дууг нь зохиожээ.

  ХАмтлагийн ахлагч  Doojoon  энэхүү кинонд Seo Hyun Woo-н дүрийг бүтээж байгаа билээ. Мөн түүнийг дэмжин хамтлагийнхан "Black Paradise" дууг дуулах бол энэхүү дууг Junhyung зохиосон гэнэ.

  тэрээр энэ тухай "Энэ бол миний та нарт хэлээд байсан дуу бас удахгүй та бүхэн сонсох байх.  B2UTY-чүүдээ миний зохиосон энэхүү дуу  ‘IRIS’ киноны нэг хэсэг болсон гэдэгт итгэж байна, энэ бол нэр төрийн хэрэг ”.гэсэн байна


   

  20130222_junhyung_blackparadise-600x1066


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-23) Ïðîñìîòðîâ: 513 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû