Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "Ард түмний" гэх цолтой алдартай одууд
 • "Ард түмний" гэх цолтой алдартай одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.50 PM (2013-02-23)
  image

  Бидний мэдэхээр ард түмний гэж нэрлэгдэх одууд тийм ч олон биш. Өөрсдийн авъяас, сайхан сэтгэл гээд бүх зүйлээрээ хүн болгоны хайрыг хүлээж хүндлүүлсэн хүмүүсийн нэр ард түмний гэх цолтойгоо байнга хамт явдаг. Тэгвэл тэр азтай авъяастай хүмүүс хэн юм бол.  Ард түмний дүү- Yoo Seong Ho

  image

  Ард түмний охин дүү- Moon Geun Young

  image

  Ард түмний хайр- IU

  image

  Ард түмний анхны хайр- Suzy

  image

  Ард түмний шидтэн- Kim Yuna

  image

  Ард түмний umh-chin-an (Ээжийн чинь найзын гэрэлтсэн хүү. Чиний үлгэр жишээ авдаг хүн)- Lee Seung Gi

  image

  Ард түмний umh-chin-ddal (Ээжийн чинь найзын гэрэлтсэн охин. Чиний үлгэр жишээ авдаг хүн)- Kim Tae Hee

  image

  Ард түмний нөхөр- Yoo Joon Sang

  image

  Ард түмний хөтлөгч- Yoo Jae Suk

  image

  Ард түмний өвөө- Kim Tae Won

  image


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-23) Ïðîñìîòðîâ: 744 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû