Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Анти-фен-ий өдрийн тэмдэглэл төгсгөлийн хэсэг
 • Анти-фен-ий өдрийн тэмдэглэл төгсгөлийн хэсэг 1 CommentsÄîáàâèë Guest  11.49 PM (2013-02-14)

  Сүүлийн 2 хэсгийг хүргэж байна.

  Анти-фений хувийн өдрийн тэмдэглэлээс. Хэсэг 3. Өнгөрсөнруу буцая, аль эсвэл фенүүд ямар тогтворгүй вэ.

  Jay Park. Энэ бол хэн нэгний "шүтэн бишригч” та өөрийгөө Бурхан гэж боддогийг дахин баталж байгаа юм. 2PM-ийн дебют үнэхээр олон хүмүүст таалагдсан, бүгд л өөрийнхөө цээжрүү өсгийгөөрөө цохиж, духан дээрээ "Hottest” гэж бичиж, "Оппадыль саранхэ!” гэж хашгирч байсан. Гэвч тэд нарт хэцүү байхад, та нар яасан бэ? Jaebum хамтлаагаасаа ямар нэгэн тодорхой ч тайлбарлаагүй шалтгааны улмаас гарлаа гэж мэдэгдэх үед? Та нар түүнийг өрөвдөж, харин үлдсэн 6-г хогтой гишгэсэн. Та нарын унтрашгүй хайр хаана байсан юм бэ? Та нарыг яаж тайз нь дээр гаргасан хүмүүсээ, тайзнаас буулгаж байснийг чинь харах үед надад үнэхээр зивүүцмээр санагдаж байсан, тэгээд бас та нар к-попын фенүүд? Битгий хөх инээд хүргэ. Hottest гэх фендомаа өөр нэгээр солиоод өөрийн хар ажлуудаа үргэлжлүүлэн хийж яваа.

  Анти-фений хувийн өдрийн тэмдэглэлээс. Хэсэг 4.

  Би анти. Надад дуун таалагддагүй, аль эсвэл би оддуудыг үзэн яддагтаа биш, зүгээр л би ганцаараа бусдын эсрэг байсан нь та нар шиг "фенүүдтэй” хамт байснаас дээр гэж бодож байна. Би АНТИ. Яагаад гэвэл би муу болон сайны талаарх олонхийн бодолд дасаагүй. Blackjack-ууд Wonderfuls-ийн эсрэг, Elf-ууд бүгдийн эсрэг, хувиа хичээсэн Sone-ууд, бүгдэнрүү дээрээс харсан VIP нар. Та нар бүгд тийм биш гэж хэлж болно. Гэвч би өөрийнхөө нүдээр харсан зүйлсийг ярьж байна. Би 25насныхаа 10-ийн Солонгост өнгөрүүлсэн Америк хүн. Надад зарим хамтлагийн дуу таалагддаг, гэвч би хэзээ ч галзуу хүмүүстэй нэг талд байхгүй. БИ АНТИ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-14) Ïðîñìîòðîâ: 621 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: kaiseh

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 150.129.140.104  |  Огноо: (2015-01-06)

  () | 2015-01-06 | Мягмар|7.33 PM
  БЗД-ийн 16 хороо саруул тэнгэр хотхон 1 4 байр 45 тоот

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû