Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Анти-фен-ий өдрийн тэмдэглэл 2-р хэсэг
 • Анти-фен-ий өдрийн тэмдэглэл 2-р хэсэг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.12 PM (2013-02-13)

  http://gokpop.org/zurag1/6-19-2012_1-25-20_AM.png

  Дараачийн хэсгийг хүргэж байна.

  Анти-фений хувийн өдрийн тэмдэглэлээс. Хэсэг 2. T-Ara аль эсвэл хуурамч хатад.

  Бүгд энэ асуудлыг мэднэ. Бүгд аль хэдийн үлдсэн гишүүдийг ч ,  тэр явсан Hwayoung-ийг ч муулсан. Хэн буруутай вэ? Захиралын толгойг нь авсан дээр гэдэг бодол хүртэл гарсан. Гэнэн хүмүүс. T-Ara – бол зүгээр л хөөрхөн бүрхүүл маягийн зүйл харин дотор нь ээлжит хог. Захирал бол зүгээр л "жинхэнэ нүүр царайгаа” үзүүлэх үед нь анзаараагүйд буруутай. Мэдээж, охид дебют хийхээсээ өмнө ялаа ч алж чадхааргүй эгдүүтэй хүүхдүүд байсан, гэвч цаг хугацаа өнгөрдөг, хүн болгон өөрийн толгойгоо дааж эхэлсэн. Хэдэн гишүүн T-Araгаас явлаа? Гурав? Итгээрэй, энэ бол төгсгөл биш. Фенүүд дахиад өчнөөн нулимс унгана, эцсээ хүртэл тэдний хайртай, үгэнд ордог охид нь зүгээр л жирийн онгироо хүүхэлдэй болсонд итгэж чадахгүйгээсээ болоод. Хамтлагийн хамгийн алдартай гишүүд болох Eunjung, Jiyeon нар өөр хэн нэгнийг өөрөөсөө алдартай болгоно гэж санаа юу? Тэд харин ч ТВгээр илүү цаг гархийн тулд бие биентэйгээ ч алалцаж чадна. Харин та мэдхүү.. энэ бүхэнд та л буруутай, фенүүд. Хуурамч бүхнийг нь дээдэлдэг та нар. Удахгүй тэд нар өөрсдийн "жинхэнэ мөн чанар аа” дахиад харуулна  гэдэгт итгэлтэй байна, гэвч тэр үед ч бас та тэднийг нарыг биеэрээ халхална, харин тэд таны нурууруу чинь хутга шаана.

  Сэтгэгдлээ бичхээ  мартваа таны үзэл бодлыг мэдмээр байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-13) Ïðîñìîòðîâ: 699 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû