Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартнуудын од болохоос өмнөх онцгой түүхүүд
 • Алдартнуудын од болохоос өмнөх онцгой түүхүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.58 PM (2013-04-27)


  Алдартнуудын од болохоос өмнөх онцгой түүхүүд... Сайтад өдөрт маш олон мэдээнүүд орж байгаа тул та бүхэн үзэж амжаагүй мэдээнүүдээ дараагыг хуудаснаас үзэж байна уу?  Yoo Seung Ho болон Kwangmin нар хүүхдийн хувцасны модёлоор ажиллаж байсан.


  http://www.showasia.ru/wp-content/uploads/2013/03/Untitled-25.jpg

  Hongki анхны жүжиглэлтээ 'Masuri' кинон дээр хийж байжээ.

  Untitled-26

  G-Dragon 'kid Roo'ra'-д урд нь өндөр албан тушаал хашиж байсан


  Жүжигчин Park Shi Hoo дотуур хувцасны model хийж байсан.  Мөн нүдний шилний  Жүжигчин Jang Geun Suk мөн дотуур хувцасны model-аар ажиллаж байсан.

  Untitled-2

  Жүжигчин Kim Soo Hyun мөн дотуур хувцасны модел  Suzy Онлайн дэлгүүрийн модел хийж байсан.

  Untitled-3

  Untitled-4

  Жүжигчин Lee Min Ho загварын сэтгүүл дээр зургаа авхуулдаг байсан ( 17 настай байхдаа )


  Oh Yeon Seo анх жүжигчин Go Ara-ийн том эгчийн дүрд тоглож байжээ.  Jung Jun Ha өндөр албан тушаал буюу Lee Hwi Jae-ийн менежэр байсан


  Qri хиймэс үсний модел.


  Lee Joon internet ulzzang модел-оор алдартай.  Jaehyo internet-ийн алдартай ulzzang модел  Niel алдартай хүүдийн дүрд жүжиглэж байсан.


  Солонгос америк гаралтай жүжигчин Ricky: анх нэгэн кинонд хүүхдийн дүрд тоглож байсан.

  Source: GoKpop.Org

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-27) Ïðîñìîòðîâ: 1420 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû