Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартнуудын багын мөрөөдөл нь юу байсан бэ?
 • Алдартнуудын багын мөрөөдөл нь юу байсан бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.43 AM (2013-03-21)

  Алдартнуудын багадаа мөрөөддөг байсан мэргэжлүүдийг хүргэж байна.

  Lee Seung Gi: Улс төрч-> бизнесмэн -> алдартан  Yoseob: Уран бүтээлч  Song Joong Ki: Хөтлөгч  Lee Min Jung: Зохиолч  Kang Sora: Инээдмийн жүжигчин  Leeteuk: Гал сөнөөгч  Han Hyo Joo: Малын эмч  Kim Ha Neul: Сургуулийн багш  Minho: Хөл бөмбөгийн тоглогч  Doojoon: Хөл бөмбөгийн тоглогч  Kim Rae Won: Сагсчин  Lee Min Ho: Computer programmer  Jiyeon: Tae Kwon Do-гийн тамирчин  Yunho: Яллагч, прокурор  Jaejoong: Дэлгүүрийн эзэн  Taecyeon: Бизнесмэн, эмч  Yoon Sang Hyun: Рестораны эзэн  Eunji: Дууны багш  Roy Kim: Хошин жүжигчин  Park Myung Soo: Хошин жүжигчин (Мөрөөдөл нь биелсэн)  Jaekyung: Боловсролын сайд  Jo Jung Suk: Гитарчин  Sunhwa: Уран бүтээлч

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-21) Ïðîñìîòðîâ: 1054 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû