Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай одуудын тайзных нь үндсэн нэрийг олонд зарлажээ
 • Алдартай одуудын тайзных нь үндсэн нэрийг олонд зарлажээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.52 PM (2013-03-10)

  Таны  дуртай  хамтлаг дуучид чинь өөрсдийн  албан ёсны *Үндсэн *нэрээрээ   олонд танигдсан болов уу ?

  Wonder Girls хамтлагийнхан өмнө  нь ‘L.C‘ гэх нэртэй байсан , энэ нь ‘Ladies Club” гэсэн  үгийн  товчилбор юм. Sun -г  Санни  гэдэг байсан ,  Сохи-г ‘IC’ , Еэнни-г  ‘Silver’ гэдэг байжээ.

  Хюуна-г бэлтгэгдэж байхад нь Түүнийг  ‘Mint’ гэдэг байсан.

  Өмнө нь  Биг Банг-г  ‘Diamond‘ гэдэг байсан. ТОП-г  Марк , Дэсунгийг ‘Big Castle’ ,  Сёнгри-г  ‘Sonic’ ,  Тэяангийг ‘Taekwon’ гэж  нэрлэдэг байжээ.

  TVXQ -г   ‘O Jang Yook Boo‘ гэж нэрэлдэг байсан бөгөөд энэ нь хүний бие-ийн бүх эд эрхтэнг хэлж байга юм байна.  Super Junior-н  Leeteuk-г  Кангсоо ,  Шиндонгийг  Юүүдүнг ,  Кангиныг Вүүнгдам ,  Кюухүнийг Квихюун  гэж тус тус нэрэлдэг байжээ.  By: http://endonar.wordpress.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-10) Ïðîñìîòðîâ: 615 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû